Uvjeti najma

Ovi uvijeti najma su sastavni dio ugovora o najmu i potvrđeni su potpisima.

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA

Iznajmljivač garantira da će plovilo biti pripremljeno u dogovoreno vrijeme i u odličnom stanju.
Plovilo mora biti predano unajmljivaču s napunjenim rezervoarima vode i goriva.Primopredajna lista mora biti potpisana od obiju strana.Ukoliko iznajmljivač nije u mogučnosti pripremiti plovilo određeno ovim ugovorom,ima pravo unajmljivaču predati plovilo s istim brojem ležaja,bez ikakovih promjena u plaćanju.Ukoliko iznajmljivač nije u mogućnosti predati unajmljivaču drugo plovilo u roku 24 sata, ima pravo raskinuti ugovor i unajmljivaču vratiti kompletnu sumu uplaćenu po ovom ugovoru.
Plovilo je osigurano od šteta načinjenih od strane trečih lica, i također ima kasko osiguranje plovila i opreme. Posada i osobne stvari nisu pokrivene osiguranjem.

OBVEZE UNAJMLJIVAČA

Unajmljivač-gost potvrđuje svojim potpisom da će voditi brigu o plovilu i ploviti s njim u skladu s pravilima i običajima dobre navigacije. Da će ploviti samo unutar granica teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Plovilo se ne smije dati niti iznajmiti trećoj strani i mora biti vraćeno kako je regulirano ovim ugovorom. U suprotnom unajmljivač mora platiti za sve štete koje prouzroči. Štete na stroju, jedrima, opremi ili gubitak istih osobno prouzročen, naplatiti će se iz jamčevine. Ukoliko dođe do havarije tijekom plovidbe,unajmljivač je obvezan obavijestiti iznajmljivača odmah, prijaviti havariju lučkim vlastima i napisati kratku izjavu radi reguliranja odštete od osiguranja. U suprotnom će unajmljivač platiti svu štetu osobno. Ukoliko nema štete na opremi i plovilu, niti gubitka istih,jamčevina se vraća u cijelosti.
Unajmljivač je dužan vratiti plovilo grubo očišćeno i spremljeno, predhodno iskrcavši posadu i njihovu prtljagu najkasnije do trenutka određenog ovim ugovorom uključujući i vrijeme potrebno za primopredaju najmanje jedan sat. Preporučljivo je doći s plovilom u marinu noć prije isteka najma. Ukoliko plovilo nije vračeno u vrijeme određeno ovim ugovorom, iznajmljivač ima pravo iz jamčevine naplatiti zakasninu prema sljedećim uvijetima:
- za kašnjenje od 4 sata 10% od tjednog najma
- za kašnjenje od 10 sati, unajmljivač mora platiti 20% od tjednog najma
- za kašnjenje više od 10 sati i za svaki sljedeći dan kašnjenja, unajmljivač mora platiti 30% od tjednog najma.

Unajmljivač je obvezan vratiti plovilo s punim rezervoarima goriva i vode.
Ukoliko se ovaj ugovor raskine 4 tjedna prije početka najma, i ukoliko iznajmljivač nađe drugog unajmljivača, unajmljivaču će biti vraćeno 50% od dogovorene jamčevine. Ukoliko unajmljivač nađe osobno drugog unajmljivača, dogovorena jamčevina će biti isplaćena natrag. U suprotnom, ukoliko unajmljivač ne nađe drugog unajmljivača i ukoliko to ne uspije niti iznajmljivač nakon granice od 4 tjedna, uplaćena jamčevina neće biti isplaćena natrag. Ukoliko je do otkazivanja došlo zbog objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat ili slično) jamčevina također neće biti vračena, ali iznajmljivač će isti iznos uračunati u cijenu najma u nekom drugom terminu.
Svi dogovori i promjene moraju biti načinjene pismenim putem uz suglasnost obiju strana.Svi problemi bi trebali biti rješeni mirnim putem, a eventualni nerješeni problemi riješit će se na sudu u sjedištu iznajmljivača.

Ovaj ugovor je načinjen u dvije identične kopije, po jedna za svaku stranu.Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.
Slažem se.